Skip to main content

AFACU, Associació de Familiars de persones amb Alzheimer i altres Demències de Cullera, és una entitat sense ànim de lucre que té per finalitat informar, assessorar i acompanyar les persones afectades per una demència i els seus familiars, ajudant-los a afrontar i gestionar els canvis i les noves situacions que comporta l’evolució de la malaltia.

L’Aula Respir d’AFACU és un servei d’acolliment diürn que complementa l’atenció pròpia de l’entorn familiar, amb els objectius d’afavorir la recuperació i el manteniment de l’autonomia personal i social, mantindre la persona en el seu entorn personal i familiar en les millors condicions i proporcionar suport a les famílies en l’atenció a les persones grans dependents, a fi de facilitar-los romandre en el seu entorn el màxim temps possible, evitant la institucionalització.

Els especialistes en malalties degeneratives i en especial totes aquelles relacionades amb l’Alzheimer i la demència recomanen que la persona afectada comence al més prompte possible aquelles teràpies que ajuden a pal·liar els efectes degeneratius. És per això molt important que les persones diagnosticades amb algun tipus de demència s’incorporen a les teràpies cognitives i no esperar que la demència arribe a graus més avançats.